Pierwsze miejsce w Subregionie Zachodnim

Pierwsze miejsce w Subregionie Zachodnim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pozytywnie rozpatrzyło złożony przez TBI wniosek o dofinansowanie wdrożenia i zakupu nowego systemu CRM COMARCH XL. Warto zaznaczyć, że z systemu korzysta ponad 5000 przedsiębiorstw z różnych branż.

O systemie:
"
Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Funkcjonalności systemu zgrupowane są w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach. Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Oprócz wersji serwerowej system dostępny jest również w modelu SaaS (Software as a Service), w którym Comarch ERP XL jest oferowany za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego".  


Zajęliśmy 1-sze miejsce na liście ocenionych projektów w Subregionie Zachodnim.

TBI Technology Sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych" w ramach działania 3.3 "Technologie Informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 196 775 PLN. 
Całkowita wartość projektu: 534 435 PLN.

Wdrożenie tak rozbudowanego i zarazem funkcjonalnego systemu pozwoli na optymalizację dotychczasowych procesów biznesowych, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który spowoduje zasadniczną zmianę procesu produkcji i świadczenia usług. Realizacja projektu umożliwi zoptymalizowanie obecnych procesów biznesowych (opierających się o model B2E) oraz wprowadzenie całkiem nowego procesu biznesowego (opartego o model B2B)

Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom za włożoną pracę nad uzyskaniem dofinansowania. Mamy nadzieję, że już wkrótce wszystkie procesy w firmie będą przebiegać jeszcze sprawniej niż dotychczas, dzięki wdrożeniu nowego systemu :)

 

wróć do listy